fredag 11 augusti 2017

Vad har drabbat mina äpplen?

Vem eller vad härjar i mitt gamla äppelträd?

Träden dignar, gräsmattor börjar täckas av fallfrukt och jag får frågor om diverse åkommor som drabbar våra älskade äpplen. Jag samlar ihop de vanligaste skadorna och angreppen här och hoppas det  kan ge vägledning när ni ska ställa diagnos. Jag tar också hjälp av eminenta boken Växtskydd i trädgård av Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson för att se vad vi kan göra för att hålla äpplena så friska som möjligt.

NÅGRA VANLIGA ÅKOMMOR OCH SKADOR PÅ ÄPPLENFROSTSKADA
Drabbar äpplet i sin linda om frosten slår till i slutet av blomningen eller tidigt vid kartbildningen.
 
Åtgärd: Hålla tummarna för att sen vårfrost uteblir. 
 
Frostskador är egentligen ganska vackert.


FRUKTMÖGEL
Kallas också gul monilla och är en svampinfektion som uppstår genom sår på äpplets skal efter exempelvis insektsangrepp och hagelskador. Efter ett tag ser frukterna ut som små sorgliga äppelmumier.
 
Åtgärd: Plocka bort alla drabbade äpplen, både från trädet och om de har trillat till marken. Infektionen sprids nämligen vidare från angripna frukter till nästa säsongs äpplen. Om en hel drös äpplen på samma gren har drabbats, klipp då av den grenen eftersom mögel kan sitta där också. Var noga om du beskär trädet så att inte öppna, svårläkta sår skapas som kan angripas av mögel. Välmående träd är alltid bättre rustade mot mögelangrepp!
 

Fruktmögel skapar sorgliga små äppelmumier.


NATTFLY, VECKLARE ELLER MÄTARE
Angrepp av nattfly, vecklare eller mätare orsakas av fjärilarnas larver och ger fula märken på frukten. Fruktköttet runtomkring angreppet skadas inte. Brukar inte bekämpas i hemträdgårdar eftersom skadorna är begränsade.


Angrepp av larver till nattflyn, vecklare eller mätare.
 
 
STJÄRNSPRICKOR 
Stjärnsprickor drabbar främst Cox Orange och är en virussjukdom. På ett smittat träd återkommer symtomen varje år men i olika omfattning.

Åtgärd: För att förebygga virussjukdomar överhuvudtaget är det bästa att köpa friska, svenskodlade och certifierade träd. Fråga efter det i din plantskola!


Stjärnsprickor ger tyvärr stora skador.


ÄPPLEVECKLARE 
Äppelvecklare är en liten fjäril vars larver kryper in i äpplen för att äta kärnorna. Grova gångar bildas i äpplet. Larven kryper senare ut ur äpplet och övervintrar i en kokong under barken där den förpuppar sig på våren.

Åtgärd: I kommersiella odlingar läggs mycket energi på att bekämpa äpplevecklare och det krävs tid, kunskap och tålamod. I våra hemträdgårdar kan vi främst jobba med att plocka bort angripna äpplen och klämma sönder larver om vi ser dem. Det finns feromonfällor att köpa i trädgårdshandeln och på nätet som kan göra nytta men det behövs många fällor för att lyckas och bekämpningen ska ske vid exakt rätt tidpunkt; larven måste träffas av feromonet innan den smiter in i frukten. Värt att prova om äpplevecklare ställer till det ordentligt bland dina äpplen.

Äppelvecklare är våra att bli av med.

Bilderna på skadade äpplen är tagna på Fredriksdal museer och trädgårdars äppelutställning förra året. Håll gärna utkik i din närhet så här på sensommaren och tidig hört efter utställningar, föredrag och andra event som berättar om våra fina kulturväxters liv och leverne.

Som vanligt, fråga på i min mejl: pennaspade@live.se

TREVLIG HELG!
önskar Katarina
 
Om författaren: Katarina Kihlberg är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar