torsdag 8 juni 2017

Vattna rätt och slätt!

Vi är bortskämda med vatten i Sverige men har på senare åt fått börja tänka efter mer och mer. Jag var på Öland i början av sommaren förra året och blev då brutalt varse hur illa ställt de hade det med vatten. Jag hjälpte till på en plantskola och skulle bland annat vattna hortensior. Jag lät slangen rinna de sekunder de tog att flytta slangen mellan plantorna. Plantskoleägaren blev märkbart irriterad och som slösaktig skåning fick jag lära mig att spara varenda droppe vatten.

I år är det inte bara Öland som har problem med grundvattnet. Vi kommer alla få tänka till under sommarens varmaste period (om det blir någon...). Hur ska vi då tänka kring vattning?

Nysådda plantor på friland

För att ett frö ska gro behöver det vatten. Ska fröna sås i fåror kan du vattna själva fåran före sådd. Det går naturligtvis också att vattna hela områden där du ska så men fördelen med att vattna endast jorden där fröna ska gro är att ogräs som vill sprida sig runt sådden inte får vatten.


Sådden får alltså inledningsvis en trevligare miljö än ogräset och därmed ett litet men välbehövligt försprång. Vi sparar dessutom på de viktiga dropparna.

Vid plantering

Så länge vi inte behöver spara på vatten ser råden vid nyplantering ut så här:

Vid ny- eller omplantering ska det till en riktig rotblöta, mellan 25 och 30 liter vatten för perenner och 30–50 liter för träd och buskar. Det är dock inte lätt att veta hur mycket vatten som kommer ur slangen. Erfarna trädgårdsmästare säger att man ska vattna nyplanteringar tills det är helt genomblött – sedan ska man vattna lika mycket till! Ett bra sätt att handgripligen kontrollera om man vattnat tillräckligt är att vänta en timme efter bevattning och sedan gräva en bit ner i jorden och se om jorden är blöt hela vägen ner. En ordentlig rotblöta med 5–7 dagars mellanrum i nyplanteringen räcker bra för att nya rötter ska bildas som kan skapa den livsviktiga kontakten med marken.

Om vi investerar i dyra växter är det klart att vi vill att de ska överleva. Om vattningsförbud råder får vi helt enkelt avvakta med större nyplanteringar tills det kommer vatten från himlen som kan hjälpa till med rotblötan. Hösten är ur detta perspektiv den allra bästa tiden för nyplantering.

Vid långvarig torka

Väletablerade perenner, buskar och träd behöver i princip inte vattnas. De har ett rejält och djupgående rotsystem som ombesörjer vattenbehovet även under en längre period av torka. Plantan kan så klart påverkas av torrperioden men den dör inte utan hämtar sig när de naturliga förutsättningarna blir goda igen.

De som inte bör torka

Grönsakerna och sommarblommorna bör inte utsättas för svår torka. Smaken på grönsakerna kan försämras, plantorna blir lätta byten för skadeinsekter och mer mottagliga för sjukdomar och blomningen kan snabbt vara över. Men även grönsakernas och sommarblommornas rötter gynnas av att jorden torkar upp mellan vattningarna. En konstant blöt jord lockar rötterna att växa bekvämt nära markytan.Hur vet man då när det är dags att vattna? Ett enkelt sätt är att sätta spaden i den till synes torra jorden och gräva ett hål. Är det fuktigt hela vägen ner i hålet kan du vänta ett tag med vattningen. Men om det är torrt eller nästan torrt är det dags att vattna. En fingervisning på mängden vatten är 30 liter per m² och vecka under torkperioder.

Vid gödning

Växter tar upp näringen i rötterna med hjälp av vatten. Här finns ingen genväg! Gödning i torr jord gör ingen nytta utan i sämsta fall skada då rötterna tar stryk av för höga mängder näringssalter. En riktigt torr jord bör vattnas både före och efter gödning. Det allra bästa är att helt enkelt göda med flytande näring så att bevattning och gödning går hand i hand.

Morgon, dag eller kväll?

Vi har den tid vi har till förfogande. Vi kan kanske inte komma en timme för sent till jobbet för att det var en idealisk morgon att vattna grönsakslandet. Och alla har inte tillgång till tunnor fulla med regnvatten (fast vi bör blir bättre på att samla regnvatten). Men principen är att växter mår allra bäst av att vattnas tidigt på morgonen.

Frísk och välgörande morgonvattning.
  
Kallt vatten från slangen på varma blad en het eftermiddag eller en varm sommarkväll är en obehaglig upplevelse för plantorna. De får en temperaturchock som, om det upprepas ofta, kan försämra deras utveckling. Det kan också bildas fula avlagringar på bladen. Den arla vattningen gör vidare att jorden hinner ta upp vattnet och släppa ner det en bit i marken innan solvärmen avdunstar vattnet, vilket gör att vattnet utnyttjas optimalt. Rötterna stimuleras också att växa ner i marken, vilket ökar motståndskraften vid nästa torrperiod.

Bra för att spara vatten: Vattna helst med vattenkanna eller slang med munstycke som kan riktas mot växterna. Vattenspridare är praktiskt men slösar på vatten – dels vattnas även ytorna runtomkring plantorna, dels blåser en del vatten bort.

Slutligen får vi gilla läget och anpassa oss om vattningsförbud införs där vi bor. Det kan komma perioder då vi måste leva med att kökslandet inte får önskvärda vattengivor för att våra naturliga vattenreservoarer helt enkelt är för låga.

Tänk att kunna samla regnvatten i en vacker egen reservoar!

Om författaren: Katarina Kihlberg är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar