fredag 2 september 2016

Odla med gröngödsling

Att odla med gröngödsling innebär en helt ekologisk metod för att luckra jorden, hålla ogräs borta, öka mullhalten i jorden, tillföra näring och erbjuda en fin miljö för nyttodjur. Odlingen skapar en naturlig cykel I trädgården som startar vid sådden på våren och går i mål våren därpå när den nya fina jorden brukas.

Humlor älskar rödklöverns blomma!

Gröngödsling är ett fantastisk bra sätt att arbeta med jorden om du vill sträva mot ekologisk odling i din trädgård men även för dig som inte känner det engagemanget är gröngödslingen ett billigt och effektivt sätt att tillföra trädgården näring.

Hur fungerar gröngödslingen?

Gröngödsling innebär att man odlar grödor, som exempelvis honungsört, klöver, tagetes och bovete, som har olika goda funktioner; någon är kvävefixerande (innebär att växten kan ta upp kväve direkt ur luften som binds i växtens olika delar), någon har rötter som spränger sönder jorden och någon är marktäckande. Dessutom drar de alla till sig diverse nyttodjur och fungerar som en bromskloss mot skadedjur.

Hur ser gröngödslingens cykel ut?

På våren när jorden torkat upp sås gröngödsling på en plats i trädgården där annat inte ska växa. Det kan vara mellan raderna i kökslandet eller i en rabatt som ligger tom för att du inte har hunnit plantera där ännu eller inte vet vad du ska göra med den. Du kanske har en helt ny tomt och vill ha en säsong på dig att planera och då är gröngödslingen ett perfekt sätt att förbereda jorden  för kommande gräsmatta och rabatter.  

Under säsongen växer gröngödslingen upp och täcker marken där den odlats. Ogräs hålls borta och nyttodjur dras till platsen. Dessutom är det vackert då många gröngödslingsväxter blommar i vackra färger. De gröngödslingsgrödor som har djupa rötter slår även sönder jorden och bidrar till att den blir lucker och luftig. Bara fördelar här alltså!
Här odlas det med gröngödsling på en skånsk vingård.
 
Nästa steg är att slå grödorna, alltså klippa ner dem, för att slutligen gräva ner de i jorden där du önskar förbättra och gödsla. Slå gröngödslingsgrödorna innan de sätter frö om du inte vill att de ska sprida sig. Annars kan du vänta till på senhösten när det är dags att gräva ner dem. Vänta så länge som möjligt på hösten men gör det innan det går tjäle i jorden. Väl i jorden har du förberett med fantastiskt organiskt material till nästa säsong som ger näring, mull och fin struktur på din jord.
 

Vilken gröngödsling ska jag välja?

Lättast är att köpa en färdig blandning i fröhandeln. En vanlig och bra blandning innehåller honungsört, blodklöver och bovete. Honungsörten luckrar upp jorden med en kraftig pålrot och ger mycket grön växtmassa, blodklöver är kvävefixerande och bovete har en fantastisk marktäckande förmåga. Till detta kan du så tagetes, exempelvis sorten ’Ground control’, Tagetes patula, eller kryddtagetes, Tagetes tenuifolia, som är vackert och fungerar som biologiskt växtskydd.
Kryddtagetes är inte bara vackert utan skyddar mot vissa skadedjur.

Vi går mot höst och gröngödslingens tid är snart slut för i år. Ta gärna denna artikeln som en inspirationskälla inför nästa vår. Jag ska påminna när det är dags!

För dig som är intresserad att att läsa mer om den skånska vingården på bilden ovan klickar du iväg hit: Aplagården - en skånsk vingård

Om författaren: Katarina Kihlberg är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar