onsdag 13 oktober 2010

Varför gödsla?

Få är väl de som skaffar trädgård för att de alltid drömt om en plats att gödsla på. Drömmarna handlar snarare om prunkande perenna- rabatter och egna odlingar av diverse nyttigheter och jättepumpor. Men du måste nära din dröm! Genom att gödsla ger du både dina nytto- och prydnadsväxter den näring som är nödvändig för en mängd viktiga funktioner hos plantan.

Fotografiet visar en utslagen ros, ett antal rosenknoppar som lovar mera samt ett frodigt och friskt bladverk som ramar in den vackra blomman. För att bygga upp en frisk och fin bladmassa och stjälkar behöver växten kväve (N), för att producera livsdugliga rötter och skott vill växterna ha fosfor (P) och för att sätta blommor och frukt samt för att klara övervintringen behövs kalium (K). Tillsammans blir detta NPK, ett begrepp som jag tror att många trädgårdsägare känner till.

NPK är växternas så kallade makronäringsämnen, det vill säga de som behövs i stor mängd och som växterna i längden inte kan klara sig utan. Det finns ett fjärde makronäringsämne och det är magnesium (Mg), som är viktigt för fröutvecklingen.

Utöver makronäringen tar växterna upp ett antal mikronäringsämnen, ex zink, järn, koppar och svavel, som inte behövs i lika stor mängd. Dem går vi inte närmare in på här.

Nu vet vi mer om varför växterna behöver gödning. Senare i veckan kan du läsa om hur du bäst tillför jorden näring.

Hej så länge!
Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar