onsdag 15 september 2010

Plantering del tvåVarför så mycket vatten?
När en växt är nyplanterad har rötterna inte det livsnödvändiga samspelet med jorden. Ett samspel som innebär att en mullrik jord lagrar vatten och näring som rötterna kan suga upp när törsten sätter in. Tiden efter nyplantering ligger rötterna bara löst i jorden och kan inte dra nytta av lagrat vatten. Många har väl fått höra i plantskolan att "växten måste rota sig" och det innebär att den måste skicka ut nya rötter och med dem skapa en kontaktyta mellan sig och jorden, genom vilken den kan suga upp vatten och näring.

Med denna vetskap framstår det klart och tydligt hur viktigt det är att vattna vid nyplantering. Det som krävs brukar kallas för rotblöta och går till så här:
Vattna först så mycket att jorden blir mättad, det vill säga att den har tagit upp så mycket vatten att den inte kan ta emot mer. Därefter ska lufthålen i jorden fyllas och det är härifrån de nyplanterade rötterna kan suga vatten. Det krävs alltså ett överflöd av vatten vid nyplantering som inte alls är nödvändigt för etablerade växter.

Även nyplanterade växter har naturligtvis glädje av regn men det behöver regna bra mycket för att ge en rotblöta. En regnskur då och då befriar dig inte från uppgiften att vattna.

Gör så här!
När plantan har satts ner i hålet fyller du hälften av planteringsgropen med jord. Sedan är det fram med slangen och börja vattna! Fyll hela gropen, låt det rinna undan och fyll på igen. Fortsätt tills du ser att vattnet inte rinner undan så lätt längre. Fyll sedan på med resten av jorden och vattna en gång till.

Nu är jorden mättad och växten klarar sig några dagar. Du ska alltså inte gå ut och skvätta vatten varje dag utan vattna regelbundet var tredje eller fjärde dag i början och riktigt mycket varje gång. Ett bra sätt att få ner vatten ordentligt till rötterna är att lägga en slang vid plantan och låta vatten sippra en kvart, tjugo minuter. Vattna helst morgon eller kväll. För ännu bättre resultat kan du täcka marken runt plantan med täckbark som håller kvar fukten.

Efter ca tre veckor är rötterna etablerade och kan börja försörja sig själv. Men blir det en riktig torrperidod så måna gärna lite extra om dina nyplanterade växter.

I morgon tar jag upp plantering av och berättar lite om vintergröna växter!
Solong
Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar